© klaas fokkinga. All rights reserved
KLAAS FOKKINGA
Gedeputeerde provincie Fryslân
Scientia Mundi Orbi Pax
Geïnstalleerd op 22 januari 2020
Klik
HIER
voor portefeuille
© klaas fokkinga. All rights reserved
KLAAS FOKKINGA
Gedeputeerde provincie Fryslân
Deputearre provinsje Fryslân
Scientia Mundi Orbi Pax
Ynstallearre op 22 jannewaris 2020
Klik
HIER
voor de portefeuille
Klik
HJIR
foar de portefúlje